naše výtvory

a  t e ř  s  k  á   š k o l a   

v   P o l e š o v i c í c h  

Hlavní úkoly mateřské školy:

I. třída: "Vytvářet dětem podmínky pro tělesnou i duševní pohodu, sladit a vzájemně vyvážit potřebu svobody a potřebu řádu dítěte v mateřské škole."

II. třída: "Učit děti pozittivně myslet, upřednostňovat dobro před zlem. Vlastní úvahou je zapojovat do řešení konfliktních situací a tímto způsobem obohacovat svůj citový život a získávat tak předpoklad pro rozvíjení svých znalostí a dovedností."


naši hodní kamarádi